Зорилго, зорилт

Манай байгууллага ХАБЭА-н мэргэжлээр чадварлаг бүтээлч, шилдэг мэргэжилтнийг бэлтгэн, төрөөс ХАБЭА-н талаар баримтлах бодлогод дэмжлэг үзүүлэхүйц сургалт судалгааны ажлыг явуулдаг “ШИЛДЭГ БАЙГУУЛЛАГА” болно. Эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагаа ажил амьдралд байнга чухал мөрдөгдөх хэрэгтэйг ХАБЭА-н үндсэн ойлголтуудыг зөв зохистойгоор хүн бүрт хүргэхийг зорин ажиллаж байна.