Алсын хараа

Цаг хугацаа, орон зайн бэрхшээлийг даван туулж, үйлчлүүлэгч харилцагч, хамтран ажилладаг байгууллагууддаа чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээр хангахын зэрэгцээ шударга өрсөлдөөний зарчмыг баримтлан зах зээл дэх байр сууриа улам бататгахын төлөө оргил өөд тэмүүлэн ажиллана.

Манай байгууллага ХАБЭА-н олон улсын стандартуудыг нэвтрүүлснээр хамтрагч байгууллагууд үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй сайжруулах байгууллагын соёлыг бий болгон байгууллагын үр ашиг, үнэлэмжийг тогтмол нэмэгдүүлэх боломжтой болно.