Манай үйлчилгээ

Бид үйлчлүүлэгчийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн чанартай зөвлөх үйлчилгээг хүргэж байна.

ХАБЭА-н сургалт

ХАБЭА-н сургалт

Бид хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, орчин үеийн сургалтын арга зүй бүхий ХАБЭА-н сургалтыг чанартай зохион байгуулж байна.

Худалдаа

Худалдаа

Харилцагч байгууллагынхаа онцлогт тохирсон  Хөдөлмөрийн Аюулгүй Байдал Эрүүл Ахуйн-н багаж хэрэгсэл, хувцас, дагалдах хэрэгслийн худалдаа.

ХАБЭА-н зөвлөх үйлчилгээ

ХАБЭА-н зөвлөх үйлчилгээ

ХАБЭА-н менежментийн тогтолцоог бий болгох, аюулгүй ажиллагааны гүйцэтгэлийг үечлэн хянаж зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг.

Товч танилцуулга

Манай сургалтын төв нь 2005 оноос эхлэн Монгол Улсын Галын Аюлгүй байдлын тухай хуулийн 16 дугаар зүйл, Гамшгаас хамгаалах тухай хуулийн 27 дугаар зүйл, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуулийн 13, 17 дугаар зүйлүүд болон бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу иргэдэд учирч болох гамшгийн аюул, үйлдвэрлэлийн осол, хурц хордлого мэргэжлээс шалтгаалах өвчнөөс урьчилан сэргийлэх, түүнийг илрүүлэх, таслан зогсоох, учирсан хорирлыг арилгахад чиглэсэн сургалт, сурталчилгаа, судалгааг явуулан мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ, арга зүйн туслалцаа үзүүлсээр байна.